Χρυσή λίρα William IV 1831 – 1837

Άρθρα
Scroll to Top