Χρυσή λίρα Victoria Jubilee Head 1887 – 1893

Άρθρα
Scroll to Top