Χρυσή λίρα Elizabeth Proof 1952 Ireland

Άρθρα
Scroll to Top