Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ Decimal Portrait 1974 – 1982

Άρθρα
Scroll to Top