Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ’ 1820 – 1825

Άρθρα
Scroll to Top