Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ’ 1817 – 1820

Άρθρα
Scroll to Top