Χρυσή λίρα Γεωργίου Ε’ 1911 – 1932

Άρθρα
Scroll to Top