5 δραχμες ελλάδα χρυσό

5 δραχμες ελλάδα χρυσό

Τιμή αγοράς: Επικοινωνήστε μαζί μας

Share

5 δραχμες ελλάδα χρυσό Το χρυσό νόμισμα των 5 δραχμών  απεικονίζει στην εμπρόσθια όψη του, το πορτρέτο του Βασιλιά Γεωργίου Α’, στραμμένο στα δεξιά. Στη οπίσθια όψη, μέσα σε  στεφάνι αναγράφεται η αξία 5 ΔΡΑΧΜΑΙ, καθώς και το έτος έκδοσης του νομίσματος, ενώ στο πάνω μέρος εμφανίζεται η επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Διάμετρος 17 χιλ.
Βάρος 1.613 γρ.
Καράτια 21.6 K
Βαθμοί 900°
Βάρος καθαρού χρυσού 1.452 γρ.
Αριθμός νομισμάτων 9294 τεμ.

Scroll to Top