Οι πρώτες 100 χρυσές δραχμές 21 Απριλίου 1967 κόπηκαν από το νομισματοκοπείο της Κρέμνιτσα, στη Σλοβακία. Η χρονολογία κοπής ήταν το 1970 και ο αριθμός των νομισμάτων 10.000.