Χρυσό νόμισμα ΗΠΑ 2023 – American Eagle Au 1oz

Χρυσό νόμισμα ΗΠΑ 2023 – American Eagle Au 1oz

Ο Αμερικανικός Αετός είναι ένα νόμισμα που παράγεται από το νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει νέα όπισθεν σχεδίαση που παρουσιάστηκε το 2021. Η νέα πίσω όψη που σχεδιάστηκε από την Jennie Nors δείχνει ένα κοντινό πορτρέτο ενός αετού, που περιβάλλεται από τις λέξεις “United States Of America”, βάρος και ονομαστική αξία. Η εμπρόσθια όψη παρέμεινε η ίδια – δείχνει την προσωποποίηση της Ελευθερίας, σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και της απελευθέρωσης, που περπατά με ένα χαρακτηριστικό της ειρήνης: έναν πυρσό. Στα πόδια της μπορεί κανείς να δει τις ακτίνες του ήλιου.

Τιμή αγοράς: Επικοινωνήστε μαζί μας

2,575.10

Share

Χρυσό νόμισμα ΗΠΑ 2023 - American Eagle Au 1oz Ο Αμερικανικός Αετός είναι ένα νόμισμα που παράγεται από το νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει νέα όπισθεν σχεδίαση που παρουσιάστηκε το 2021. Η νέα πίσω όψη που σχεδιάστηκε από την Jennie Nors δείχνει ένα κοντινό πορτρέτο ενός αετού, που περιβάλλεται από τις λέξεις "United States Of America", βάρος και ονομαστική αξία. Η εμπρόσθια όψη παρέμεινε η ίδια - δείχνει την προσωποποίηση της Ελευθερίας, σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και της απελευθέρωσης, που περπατά με ένα χαρακτηριστικό της ειρήνης: έναν πυρσό. Στα πόδια της μπορεί κανείς να δει τις ακτίνες του ήλιου.

Scroll to Top