Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
05/06/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
400
Λίρες 2002-2005
415
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top