Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 31/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
31/10/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390.00€
415.00€
Λίρες 2002-2005
410.00€
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400.00€
Ελλιποβαρής
375.00
Ιταλική
350.00€
Scroll to Top