Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 31/07/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 320.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 255.00€ 285.00€