Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 31/05/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
05/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
345.00€
360.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
300.00€
320.00€
Ιταλική
285.00€