Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 30/08/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
27/09/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
425
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top