Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 30/03/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 285.00€ 305.00€
Λιβάνου 210.00€ 265.00€