Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 30/03/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 325.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 295.00€ 320.00€
Ιταλική 265.00 € 325.00€
Λιβάνου 210.00 € 255.00€