Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 29/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
31/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
410
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
330