Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 29/08/22

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
23/06/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
425
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top