Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 29/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
19/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
410
Λίρες 2002-2005
425
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410,00
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
Scroll to Top