Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 29/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
20/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395.00€
415
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
370.00€
Ιταλική
310.00€
Scroll to Top