Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 29/03/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 295.00€ 315.00€
Λιβάνου 210.00 € 230.00€