Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 28/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/07/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
410
Λίρες 2002-2005
415
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
Scroll to Top