Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 28/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
410
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315
Ιταλική
284
Scroll to Top