Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 28/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/05/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
410
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315
Ιταλική
284
Scroll to Top