Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 27/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
27/10/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390.00€
Λίρες 2002-2005
410.00€
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400.00€
Ελλιποβαρής
Ιταλική
350.00€
Scroll to Top