Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 27/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/05/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
410
Λίρες 2002-2005
425
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
415
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top