Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 26/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/07/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
400
Λίρες 2002-2005
415
450
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
430
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
430
Scroll to Top