Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 26/04/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/06/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400,00€
420.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
380.00€
Ιταλική
350.00€
Scroll to Top