Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 26/03/24 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/03/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
460.10
480,00€
Λίρες 2002-2005
460.00€
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
465.00€
Ελλιποβαρής
395.00€
Ιταλική
365.00€
Scroll to Top