Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 26/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 350.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€