Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 25/04/24 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/05/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
510
540
Λίρες 2002-2005
515
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
525
Ελλιποβαρής
490
Ιταλική
480
Scroll to Top