Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 25/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
11/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400,00€
418.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
370.00€
Ιταλική
310.00€
Scroll to Top