Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 24/07/2020 (gold sove

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 375.00 €
Ελλιποβαρής 320.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 255.00€ 265.00€