Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 24/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395.00€
415
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
370.00€
Ιταλική
310.00€