Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 24/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
19/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390.00€
408.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
355.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top