Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 23/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 250.00 €