Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 23/07/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 345.00€ 365.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€