Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 23/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
24/06/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
382.00€
395.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
325.00€
Ιταλική
295.00€
Scroll to Top