Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 372.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€