Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 365.00€ 375.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 255.00€ 285.00€