Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 315.00€
Λιβάνου 215.00€ 235.00€