Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
17/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
400
Λίρες 2002-2005
410
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
Scroll to Top