Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/07/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 345.00€ 365.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 315.00€
Λιβάνου 255.00€ 285.00€