Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 22/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
26/06/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
384.00€
398.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
320.00€
Ιταλική
260.00€
Scroll to Top