Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/10/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
31/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
350.00€
360.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
330.00€
Ιταλική
260.00€