Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 320.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€