Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 390.00 410.00
Ελλιποβαρής 350.00
Ιταλική 320.00