Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
380
400
Λίρες 2002-2005
400
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
390
Ελλιποβαρής
360
Ιταλική
320
Scroll to Top