Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/07/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 340.00 € 365.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 340.00€
Ιταλική 295.00€ 315.00€
Λιβάνου 260.00€ 285.00€