Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/04/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
335.00€
355.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
330.00€
Ιταλική
265.00€